Pretože ma veľmi trápi situácia na slovenskom trhu učebníc, zvolila som si za diplomovú prácu redizajn učebnice výtvarnej výchovy pre prvý ročník ZŠ. Táto moja “nová” učebnica je dôkazom, že aj bežná učebnica sa dá vytvoriť príťažlivo a žiaci na ňu môžu reagovať úplne inak, než je bežné. Budem rada, ak túto moju snahu podporíte.Naše učebnice vznikajú na objednávku od MŠ SR na základe učebného plánu pre daný ročník a typ školy. Vznik, tlač a nákup ministerstvom schválených učebníc je dotovaný zo štátneho rozpočtu, iné učebnice si školy musia hradiť výhradne z vlastných prostriedkov. Vzniká tak situácia, v ktorej je trh s učebnicami de facto ovládaný štátom a chýba konkurencia, ktorá by zvyšovala vizuálnu a tým pádom čiastočne aj didaktickú úroveň učebníc. Autori a pracovníci vydavateľstiev tak po víťazstve v konkurze ďalej nekladú dôraz na vizuálnu stránku učebnice.

Učebnice objednané a finančne podporené ministerstvom vznikajú zväčša behom jedného roka. Neostáva čas na ich testovanie, zhodnotenie a zapojenie profesionálov z rôznych oblastí (grafickí dizajnéri, ilustrátori, fotografi atp.). Výsledná učebnica ide do škôl skôr vo forme akéhosi “konceptu”, pôsobí preplnene, neupravene, často krát strnulo a zastaralo, takmer bez estetického a typografického citu. Z týchto dôvodov sa iba zriedkavo nájde niekto, kto má potrebu prekonávať zabehnutú úroveň slovenských učebníc.

Tento web vznikol za účelom zviditeľnenia tohoto problému. Považujem za nutnosť otvorenie spoločenskej diskusie na túto tému. Je potrebné, aby o probléme hovorili učitelia, rodičia, vydavatelia, štátni zamestnanci a v neposlednom rade aj samotní žiaci.

Učebnica je predsa jednou z možností, ako formovať vkus detí, ktoré ešte nevnímajú to, že sú formované dospelými. Nie je dôležitá iba ich didaktická stránka, ale aj prostredie a pomôcky, ktoré môžu svojím výtvarným prejavom zaujať žiakov a napomáhať zapamätateľnosti učiva. Pekná a prehľadná učebnica môže žiaka motivovať k učeniu, ale najmä k vlastnej tvorivosti. Ak sú však deti odmalička ovplyvňované gýčom, nekvalitným výtvarným a úžitkovým umením, v dospelosti sa im môže zdať slabá vizuálna úroveň čohokoľvek ako úplne normálna a štandardná.