Martina Rozinajová
rozinajova@gmail.com
www.rozinajova.sk

Vzdelanie:
2010 — 2012, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, magisterské štúdium, odbor vizuálna komuniká- cia, ateliér Doc. Pavel Choma akad. mal.
2005 — 2010, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, bakalárske štúdium, odbor vizuálna komuniká- cia, ateliér Doc. Pavel Choma akad. mal.
2010, zahraničná stáž na FaVU v Brne, ateliér papír a kniha, Doc. Dr. Jiří H. Kocman.
2007, interná semestrálna stáž na katedre maľby a iných médií, ateliér prof. Ivan Csudai, akad. mal.
2003 — 2005, Súkromná stredná umelecká škola v Bratislave, odbor propagačné výtvarníctvo, dvojročné pomaturitné štúdium.
1999 — 2003, Združená stredná škola polygrafická v Bratislave, odbor grafika tlačovín.

Ceny:
2011, Národná cena za dizajn za katalóg Archive, cena ministra školstva SR v kategórii študentský komunikačný dizajn.
2009, Národná cena za dizajn za projekt Dizajn na kolesách, cena ministra školstva SR v kategórii študentský komunikačný dizajn, kolektív autorov.